Langer thuis zorgen – Langer thuis wonen

Op het gebied van wonen voelt 23% van de mantelzorgers zich tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers. Dit staat haaks op het kabinetsbeleid dat gericht is op langer thuis wonen. 

Van de 1443 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naaste (53%), dat wil zeggen meer dan 8 uur zorg per week. Bijna 12% van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Geschikte woonvorm
Het gevoel van tegenwerking op woongebied staat haaks op het kabinetsbeleid dat is gericht op langer thuis wonen. Toch ervaart bijna een kwart (23%) problemen of tegenwerking van instanties of gemeenten op het gebied van wonen. Van hen geeft 34% aan tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9% zegt problemen te hebben bij het realiseren van een mantelzorgwoning.

In het MAX-programma Hallo Nederland van donderdag 20 april worden voorbeelden gegeven:
Kijk hier het programma terug (onderwerp begint na 38 seconden).

Ouderen ondernemen weinig actie
De helft van de 50–plussers denkt dat de huidige woning niet geschikt is om te blijven wonen als ze zorgbehoeftig worden. Maar nog geen 10% van de senioren gaat ook daadwerkelijk informatie zoeken over mogelijkheden om langer thuis te wonen. Dat blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie Anbo. Van de bijna 11.000 respondenten geeft een derde aan niet goed op de hoogte te zijn van de veranderingen in de langdurige zorg. Wel zou 70% meer inzicht willen hebben in mogelijkheden om langer thuis te wonen. Maar minder dan 10% gaat ook zelf op zoek naar informatie.

Bron: Mezzo en Zorg+welzijn

Themabijeenkomsten ‘Toekomstbestendig wonen
Op woensdag 10 mei en op donderdag 18 mei organiseert VIT-hulp bij mantelzorg in respectievelijk de gemeente Winterswijk en Oost Gelre themabijeenkomsten over het onderwerp Langer thuis wonen. Medewerkers van de gemeenten zullen hier uitleg komen geven over het gemeentelijk beleid in deze.
Hieronder vindt u de volledige informatie over deze bijeenkomsten.

FLYER GEMEENTE WINTERSWIJK TOEKOMSTBESTENDIG WONEN UITNODIGING 10-5-2017
FLYER GEMEENTE OOST GELRE TOEKOMSTBESTENDIG WONEN UITNODIGING 18-5-2017