Respijtzorg; hoe is het geregeld?

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen.
Welke regelingen en wetten zijn er?

Respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de gemeente (Jeugdwet of Wmo). De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.

Het Expertisecentrum Mantelzorg (een initiatief van Vilans en Movisie) ontwikkelde een infographic die verschillende vormen van respijtzorg toont en een overzicht geeft van de relevante wetten en regelingen.

Infographic-voorbeelden-regelingen-respijtzorg