Sociale wijkteams en informele zorg

Veel professionals in sociale wijkteams komen niet toe aan het organiseren van een goede samenwerking met  mantelzorgers en vrijwilligers. Welke issues spelen hierbij en welke oplossingen werken? 

Zo’n 43 procent van de sociale wijkteams besteedt weinig tijd aan het organiseren van informele netwerken. Geen tijd, geen visie, drukte in de wijk en onbekendheid met mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijke oorzaken.
In de publicatie ‘Sociale wijkteams en informele zorg, issues die spelen en oplossingen die werken’, een uitgave van Movisie en Vilans vanuit het programma Integraal Werken in de Wijk, komen de speerpunten uitgebreid aan bod. Net als de belemmeringen die een goede samenwerking in de weg staan.

Inge van Steekelenburg, een van de auteurs: ‘De sociale professionals die we hebben gesproken, vertelden dat ze de samenwerking wel willen verbeteren, maar dat ze niet zo goed weten waar en hoe te beginnen. Op basis van deze gesprekken en een werksessie hebben we de vier speerpunten geformuleerd. Als je die als wijkteam met elkaar onder de loep neemt, breng je het thema onder de aandacht. Dat helpt om informele zorg een integraal onderdeel van het sociaal wijkteam te laten zijn.’

Download hieronder de publicatie

Sociale wijkteams en informele-zorg