Compensatie voor budgethouders persoonsgebonden budget (pgb) en pgb-zorgverleners

Budgethouders van een persoonsgebonden budget en pgb-zorgverleners die extra kosten hebben gemaakt door te late betaling door de SVB in 2015, kunnen een compensatie ontvangen. Het ministerie heeft hiervoor de compensatieregeling trekkingsrecht pgb opgesteld. Er gelden wel voorwaarden om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Compensatie voor budgethouders persoonsgebonden budget (pgb) en pgb-zorgverleners