Mantelzorger gezocht voor Wmo-raad Oost Gelre

De Wmo-raad is dringend op zoek naar een nieuw lid vanuit VIT- hulp bij mantelzorg.
Om het aantal leden van de Wmo-raad weer op 14 te brengen, zijn we op zoek naar een lid met kennis en ervaring op het gebied van mantelzorg.

Wet maatschappelijke ondersteuningwmo-raad-oost-gelre
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat iedereen zo lang mogelijk mee kan doen in de maatschappij. Meedenken en praten over hoe we dat in Oost Gelre kunnen doen, gebeurt in de Wmo-raad. Daarin zitten 14 vertegenwoordigers van groepen binnen de gemeente die te maken hebben met de Wmo. U kunt daarbij denken aan ouderen, personen met een beperking, cliënten van een zorginstelling, dak- en thuislozen, psychiatrische patiënten, maar ook aan jeugd, vrijwilligers, mantelzorgers en nieuwe Nederlanders/allochtonen. De zittingstermijn voor de vertegenwoordiger namens de doelgroep mantelzorgers loopt af. VIT hulp bij mantelzorg draagt het lid voor die namens mantelzorgers in de Wmo raad zitting heeft.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad komt 1 keer per maand bij elkaar. De Wmo-raad is voor de gemeente de formele gesprekspartner op het gebied van wonen, welzijn en zorg en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W op het terrein van de Wmo en Jeugd. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Hoe zorgen wij ervoor dat iedereen in Oost Gelre zo lang mogelijk mee blijft doen? En dat kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben dat krijgen? Dat ouderen naar hun soos kunnen blijven gaan en dat vrijwilligers hun werk met plezier blijven doen? Hoe zorgen we dat mantelzorgers en vrijwilligers goede ondersteuning ontvangen.

Maar ook onderwerpen als brandveiligheid in woonzorgcentra, het laten meedoen van mensen met een psychiatrische beperking, de aanbesteding van de ondersteuning in het sociaal domein, en de toegankelijkheid van de openbare ruimte zijn onderwerpen die in de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest. Ook vragen we regelmatig gastsprekers om iets over een onderwerp te vertellen. En we bezoeken instellingen om te kijken hoe een en ander in de praktijk werkt.

Leden van de Wmo raad
In de Wmo raad zitten vertegenwoordigers van diverse actieve organisaties namens diverse doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn vertegenwoordigers van BOOG, Seniorenbelang, clientorganisaties en VIThulpbijmantelzorg. Daarnaast zitten er leden die niet aan een organisatie verbonden zijn zoals vertegenwoordigers van jongeren, nieuwe Nederlanders, inwoners met en psychische of verstandelijke beperking.

Vrijwilligersvergoeding
De leden van de Wmo-raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor het bijwonen van elke Wmo-raadvergadering. Daarnaast vergoeden we natuurlijk reiskosten die gemaakt worden als er een congres etc. bezocht wordt.

Meer informatie
Lijkt het u wat, maar wilt u toch nog wat meer weten? Klikt u dan hier voor meer informatie over de Wmo-raad van de gemeente Oost Gelre. U kunt natuurlijk ook bellen met  Dorien Pardijs, beleidsmedewerker Onderwijs, Welzijn en Zorg tel. (0544) 39 35 51, e-mail: d.pardijs@oostgelre.nl of met Olaf Kleine, voorzitter van de Wmo raad, bereikbaar op tel. 06-57 94 19 01.