Training: Omgaan met mensen met dementie

Op dinsdag 25 oktober start een nieuwe groep mantelzorgers met de training: Omgaan met mensen met dementie. VIT organiseert de training in samenwerking met het Netwerk Dementie Oost-Achterhoek in Cultureel Centrum de Bron in Groenlo. Er zijn nog enkele plekken vrij.

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor mensen die de ziekte treft, maar ook voor mensen in de directe omgeving. Iemand verandert op een onbegrijpelijke manier en wordt steeds afhankelijker. Familieleden of andere naasten zijn hierbij vaak nauw betrokken.

De training bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt gegeven op dinsdag 25 oktober, 8 en 22 november en 6 december, steeds van 10.00 – 12.00 uur.

Inhoud:

Bijeenkomst 1
Hoe herkent u dementie? Welke verschillende vormen zijn er en hoe verloopt de ziekte?

Bijeenkomst 2
Hierbij krijgt u tips om beter om te kunnen gaan met gedragsveranderingen van de persoon met dementie.

Bijeenkomst 3
Door de ziekte kan problematisch gedrag ontstaan als agressiviteit en achterdocht. U krijgt tips om hier goed en veilig mee om te gaan en over mogelijke aanpassingen in de leefomgeving.

Bijeenkomst 4
Hoe ver kun je gaan als mantelzorger in de zorg voor de persoon met dementie? Welke hulpverleners zijn er?
Verder komen zaken als wet- en regelgeving aan de orde.

Steeds is er ruimte voor eigen inbreng.

Voor aanmelding en informatie belt u met VIT (0544) 82 00 00.