Informatie over het levenstestament

Het levenstestament is in korte tijd populair geworden. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. In één kalenderjaar zijn ruim 100.000 levenstestamenten en notariële volmachten gemaakt. Het aantal vragen over het levenstestament blijft toenemen. Niet alleen van cliënten zelf, maar ook van hun naasten en professionals, onder andere uit de zorg. Daarom heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verschillende gratis boekjes beschikbaar.

Waar zeg ik JA tegen?
Recent is het boekje ‘Waar zeg ik JA tegen?’ uitgegeven. Hierin staat kort en bondig wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde). Het boekje helpt mantelzorgers bij het nemen van een besluit of ze deze taak wel op zich willen én kunnen nemen. Het boekje bevat een stappenplan die de mantelzorger aan de hand neemt bij de voorbereidingen op zijn rol en zorgt voor houvast in de uitvoering van deze taak. Het boekje vindt u als bijlage van deze mail.

Wie geeft u het vertrouwen?
Het boekje ‘Wie geeft u het vertrouwen?’ en de checklist levenstestament geven antwoord op vragen, zoals wie behartigt mijn financiële en medische belangen? En wat mag diegene dan precies doen? Deze checklist biedt ondersteuning bij de voorbereiding op het levenstestament en het gesprek bij de notaris.

U kunt hieronder de boekjes downloaden.
Waar zeg ik JA tegen en Wie geeft u het vertrouwen

Kijk ook op wievandedrie.nl