Dementiemonitor mantelzorg

Mantelzorger, hoe gaat het met u?

Iedere twee jaar voert Alzheimer Nederland samen met het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) een onderzoek uit onder mantelzorgers van een naaste met dementie.

De resultaten van dit landelijke onderzoek worden gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tevens worden de resultaten gebruikt om de dementiezorg bij u in de regio beter te laten aansluiten bij uw behoeften en wensen.

Daarbij is uw hulp nodig! Mantelzorgers kunnen het beste zelf vertellen tegen welke problemen ze aanlopen, of de zorg voor de naaste met dementie voldoet en wat beter zou kunnen. Bent u mantelzorger en wilt u ook meehelpen? Vul dan de online vragenlijst in via www.alzheimer-nederland.nl/dmm of vraag een schriftelijk exemplaar aan bij Wendy Werkman, w.werkman@alzheimer-nederland.nl of 033-3032546. Met uw deelname aan het onderzoek helpt u niet alleen uzelf, maar ook vele anderen, nu en in de toekomst.