Toolkit ‘Mantelzorg voor paramedici’

Ongeveer 1,5 miljoen volwassenen geven lang en/of intensief mantelzorg. Daarnaast verlenen ook kinderen mantelzorg. Paramedici krijgen dus regelmatig te maken met familieleden of andere mantelzorgers. Toch zijn ze nog niet altijd in beeld, worden ze onvoldoende erkend, of worden hun behoeften te weinig opgepakt. Samenwerking met mantelzorgers is nog niet vanzelfsprekend, en paramedici geven aan niet altijd over voldoende kennis en handvatten te beschikken om hen goed kunnen te ondersteunen.

De Toolkit ‘Mantelzorg voor paramedici’ helpt fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici om samen te werken met mantelzorgers. De Toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van paramedici en mantelzorgers. Het bevat handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning aan mantelzorgers.

Inhoud:
Algemeen deel: basiskennis en praktische handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers. Informatie die voor iedere paramedicus van belang is en die iedere hulpverlener zou moeten toepassen.

Verdiepingsdeel: informatie en tools voor paramedici die zich verder willen verdiepen in de ondersteuning van mantelzorgers.

Uitgever: Expertisecentrum Mantelzorg in samenwerking met Ergotherapie Nederland (EN), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM).

Publicatiedatum: januari 2016

Downloaden: Toolkit-mantelzorg-voor-paramedici