Belastingtips voor mantelzorgers

Zorgt u als mantelzorger voor een chronisch zieke of gehandicapte die deel uitmaakt van uw huishouden? Dan kunt u gebruik maken van de post ‘specifieke zorgkosten’ bij uw belastingaangifte.

Wat zijn specifieke zorgkosten?
De kosten die u maakt moeten voor uzelf zijn, voor uw fiscale partner of voor kinderen, jonger dan 27 jaar, ongeacht of ze thuis wonen of elders. Of voor ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder (zoals kinderen, verwanten of vrienden) waarmee u een gemeenschappelijk huishouden voert. Er is sprake van een ernstige handicap als iemand aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-instelling (bijvoorbeeld verpleeghuis, verzorgingshuis of een instelling).

U kunt ook kosten opvoeren voor inwonende ouders, broers of zussen, die afhankelijk zijn van uw zorg. Dat houdt in dat ze zonder de mantelzorg die u geeft, zouden zijn aangewezen op professionele zorg, thuis of in een instelling.

U mag alleen kosten opvoeren die u in 2014 betaald heeft.
Let op: meerderjarige kinderen/huisgenoten die zelf een inkomen(vermogen) hebben, kunnen hun specifieke zorgkosten bij hun eigen belastingaangifte aftrekken. U kunt deze kosten dus ook niet nog eens van uw eigen aangifte aftrekken.

Download hieronder de brochure van Mezzo waarin u meer kunt lezen over de specifieke zorgkosten.
Belastingen 2015

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon van de Belastingdienst, telefoon 0800-0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.
U kunt ook de Mantelzorglijn bellen, 0900-20 20 496, elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur, € 0,10 pm.