Ludger College Doetinchem krijgt ‘mantelzorgsticker’ uitgereikt

Op 25 februari kreeg het Ludger College Doetinchem de sticker ‘Deze school ziet jonge mantelzorgers’ overhandigd door wethouder Kees Telder van de gemeente Doetinchem. Dit keurmerk heeft de school verdiend door deel te nemen aan het project Care2Share.

Ongeveer een kwart van de jongeren groeit op met ziekte en/of zorg thuis. Jongeren die zorg verlenen, zich zorgen maken om en vaak zelf zorg tekort komen noemen we jonge mantelzorgers. Ze weten zelf niet altijd dat ze mantelzorger zijn. En weten dus ook niet de weg naar ondersteuning.
Daarom heeft Spectrum Elan een educatief en interactief programma ontwikkeld om deze jongeren en professionals en vrijwilligers in hun omgeving te bereiken. Daarbij werkten ze in Doetinchem samen met GGNet Preventie en VIT-hulp bij mantelzorg.

Het project startte met het geven van voorlichting aan docenten door GGNet Preventie en VIT. Vervolgens kregen tweede klassers een interactieve theatervoorstelling gepresenteerd. Spectrum verzorgde op dezelfde dag workshops voor docenten met daarbij de inbreng van Vera Hoffman, consulent voor jonge mantelzorgers van VIT, die haar ervaringen met jonge mantelzorgers met hen deelde. Vervolgens werd het onderwerp door alle mentoren met de eigen klas besproken.

De laatste fase van het project is de borging. Daarbij zal VIT nauw contact blijven houden met het Ludger College.

Op dit moment is VIT bezig met de opzet van een soortgelijk project in Oost-Gelderland.