Samen aan de slag met informele zorg

Staatssecretaris Martin van Rijn ontving 26 januari 2016 de herziene druk van de toekomstagenda informele zorg en ondersteuning. De toekomstagenda bevat aanbevelingen en aandachtspunten op vijf thema’s rondom informele zorg en ondersteuning. Voor elk thema zijn door een werkgroep acties geformuleerd waar koepelorganisaties, aanbieders, cliëntorganisaties, overheden en andere betrokkenen mee aan de slag kunnen. Het is vooral belangrijk dat deze acties zichtbaar worden in de lokale praktijk.

Samen aan de slag met informele zorg