VIT heeft ANBI-status

Sinds half december beschikt VIT-hulp bij mantelzorg over de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De belangrijkste reden om deze status aan te vragen lag voor VIT in het feit dat mensen met behoud van uitkering alleen vrijwilligerswerk mogen doen bij een organisatie die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Per 1 januari 2015 zijn er namelijk nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen. Met de ANBI-status laat VIT zien dat er geen belemmeringen zijn voor mensen om met behoud van uitkering via VIT vrijwilligerswerk te doen.

Meer weten?