Mogelijkheid tot clientondersteuning vrij onbekend

Veel mensen met een zorgbehoefte voelen zich kwetsbaar in de decentralisaties van de zorg naar de gemeenten, maar slechts weinigen zijn op de hoogte van de mogelijkheid tot cliëntondersteuning.

Uit de AVI-monitor* (en andere onderzoeken) blijkt dat mensen nog onvoldoende bekend zijn met cliëntondersteuning en dat gemeenten hen bij de voorbereiding van het ‘onderzoek’ niet altijd wijzen op de mogelijkheid om gebruik te maken van deze cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners helpen mensen die zich willen voorbereiden op het ‘keukentafelgesprek’ en ze helpen om tijdens dat gesprek goed in beeld te brengen wat de ondersteuningsbehoefte is. Zo kan een zorgaanbod op maat worden geboden.

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en Wlz

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. Vanaf 2015 hebben alle cliënten, van jong tot oud, wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.
De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg die het beste bij uw situatie past goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

Hoe is het in Oost Gelderland geregeld?
Voor de meeste gemeenten in deze regio geldt dat MEE Oost (voorheen MEE Oost-Gelderland) de cliëntondersteuning in de Wmo verzorgd. Voor cliëntondersteuning in de Wlz kunnen cliënten terecht bij Zorgbelang Gelderland.
U kunt bij uw gemeente vragen bij wie u terecht kunt voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Meer informatie:
MEE Oost
Zorgbelang

* AVI=Aandacht Voor Iedereen