Ouders met ‘zorgkinderen’ ontmoeten elkaar

Zondagmiddag 25 oktober organiseerde VIT-hulp bij mantelzorg met medewerking van Zorgbad Zonnewater en de gemeente Bronckhorst een uitstapje voor gezinnen uit de gemeente Bronckhorst waarvan één of meerdere kinderen extra zorg nodig hebben. Na aanmelding en zorgvuldige intake kregen de leden van 11 gezinnen bij Zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel verschillende activiteiten aangeboden.

Deze middag was het gevolg van een initiatief van één van de deelnemende ouders die bij de gemeente Bronckhorst aangaf dat ze een behoefte signaleerde aan ontmoeting en uitwisseling bij ouders van een ‘zorgkind’. De vraag werd bij VIT neergelegd en zo ontstond een werkgroep bestaande uit de betreffende ouder, iemand van de gemeente Bronckhorst en twee personen van VIT. De boodschap was vervolgens ook duidelijk: “Het is voor deze ouders lastig om samen weg te gaan, denk daaraan wanneer je iets organiseert”.

Gezinsuitstapje
Zo ontstond het plan om een gezinsuitstapje te organiseren, met een programma voor de ouders, voor de kinderen met een beperking en voor de broertjes en zusjes. Al snel kwam Zorgbad Zonnewater in beeld, waar ze de mogelijkheden en ervaring hebben om kinderen met een beperking te begeleiden in het zwembad. Een mooi uitje voor deze kinderen. De ouders kregen een stukje ontspanning aangeboden, alleen al omdat ze de zorg even los konden laten. Tegelijkertijd kwam onder leiding van mantelzorgconsulent Ilja Bomers het gesprek tussen de ouders heel snel op gang. Behalve de herkenning die de ouders bij elkaar vonden, werden er ook ervaringen uitgewisseld. Professionals en vrijwilligers van het zorgbad begeleidden ondertussen de ‘zorgkinderen’ in het zwembad, terwijl hun broertjes en zusjes, de jonge mantelzorgers, met knutselen en spelletjes werden beziggehouden door de consulent voor jonge mantelzorgers en een vrijwilliger. Na de pauze zouden de groepen kinderen van activiteit wisselen, maar de praktijk leerde dat de kinderen ook prima samen aan de verschillende activiteiten konden deelnemen.

Inventarisatie behoeften
Met de ouders werd ook gesproken over de behoeften die ze hebben aan hulp en ondersteuning, zodat daar in de toekomst mogelijk op ingespeeld kan worden. Unaniem werd aangegeven dat de middag zeer positief is ervaren en zeker voor herhaling vatbaar is. De werkgroep gaat alle uitkomsten van de middag bespreken en kijken of er een vervolg aan deze middag gegeven kan worden.

Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Ilja Bomers of Hendrika Wubben van VIT 0544-820000.