Het keukentafelgesprek: mantelzorger gesprekspartner in het onderzoek

Mét mensen beslissen, niet over hen. Dat is wat de Wmo 2015 beoogt met het onderzoek naar de persoonlijke situatie van een zorgvrager. Daarom is het belangrijk ook mantelzorgers te betrekken bij het keukentafelgesprek, dat in het kader van het onderzoek wordt gehouden.

Mét mensen beslissen: dat geldt ook voor de mantelzorgers die betrokken zijn. In de praktijk geven veel gemeenten invulling aan het onderzoek door een gesprek aan te gaan met diegene die een beroep wil doen op (maatwerk)ondersteuning. Dit gesprek wordt ook wel het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Het belang van de uitnodiging aan mantelzorgers voor het keukentafelgesprek is vastgelegd in de Wmo 2015. Nu de indicaties van mensen aflopen en gemeenten in korte tijd veel gesprekken gaan voeren, vestigt Mezzo, landelijke belangenvereninging,  hierop nog eens extra de aandacht.

Mezzo heeft een notitie gemaakt vol tips en adviezen voor belangenbehartigers en gemeenten om hun eigen positie ten aanzien van het keukentafelgesprek nader te bepalen. Deze notitie is bedoeld voor gemeenten en hun gespreksvoerders. Om hen te ondersteunen bij het realiseren van een goed keukentafelgesprek, vanuit het perspectief van mantelzorgers. De notitie gaat in op wat een gesprek een góed gesprek maakt: wat kunt u als gemeente doen en wat als gespreksvoerder en begint met de stand van zaken rond het keukentafelgesprek en geeft inzicht in het belang ervan voor mantelzorgers.
U kunt de notitie hieronder downloaden.

mezzo-mantelzorger-gesprekspartner-in-het-onderzoek