Schrijnende situaties door kostendelersnorm

Wethouder Vliegenthart nam maandag 21 september in Amsterdam een zwartboek over de negatieve gevolgen van de kostendelersnorm in ontvangst. Mezzo bracht samen met het Landelijk Platform GGz per brief dit zwartboek bij de Tweede Kamer onder de aandacht. De kostendelersnorm is wel uitgesteld, maar niet afgeschaft. De maatregel staat haaks op de doelstelling van de regering: meer zorgen voor elkaar.

Lees verder