Het ‘Wmo- of keukentafelgesprek’; wie en wat

Vragen over ‘het gesprek’
Regelmatig duiken vragen op over het (keukentafel)gesprek in de Wmo. AVI (Aandacht Voor Iedereen, het programma van de gezamenlijke cliëntenorganisaties) en de VNG schreven daarom samen een artikel dat ingaat op de meest voorkomende vragen en zorgen rondom ‘het gesprek’.
Hieronder kunt u het artikel downloaden.
Zorgen over het keukentafelgesprek

Themabijeenkomsten over ‘Het Keukentafelgesprek’
Voor mantelzorgers heeft VIT in september in de verschillende gemeenten een themabijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp. Antoinette Meys van Aandacht voor Iedereen verzorgt deze bijeenkomsten.
Kijk voor de data in onze Agenda.