Nieuw in ons infocentrum: Mantelzorgondersteuning is de basis

Mantelzorgondersteuning is de basis. Aandachtspunten voor lokaal beleid

Deze notitie bevat aandachtspunten voor lokaal beleid rondom mantelzorgondersteuning. Deze aandachtspunten zijn een actualisatie van de ‘basisfuncties’ uit 2009 en biedt gemeenten handvatten in het vormgeven van het lokale mantelzorgbeleid. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de Wmo 2015. VIT heeft haar dienstverlening hier op afgestemd.

Deze notitie is hier te downloaden