Cursus voor partners van mensen met NAH

Op woensdag 22 juli om 15.00 uur start voor partners van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) een cursus om te leren omgaan met de aandoening.

Wanneer iemand door bijvoorbeeld een ongeluk of een herseninfarct schade aan het brein oploopt, kan dit grote gevolgen hebben. Hij of zij wordt (deels) afhankelijk van naasten en ook kunnen er veranderingen in de persoonlijkheid optreden. Dit heeft grote gevolgen voor de persoon in kwestie, maar ook voor zijn of haar omgeving. De partner van iemand met NAH kan namelijk geconfronteerd worden met (het regelen van) zorg voor de ander, het contact met instanties en extra taken door beperkingen van de partner. Ook kan het lastig zijn om te accepteren wat er gebeurd is en om te gaan met de gevolgen daarvan. De stress en spanning die dit met zich meebrengt, kan op de lange termijn mogelijk overbelasting tot gevolg hebben. Deze cursus is bedoeld om de partners van mensen met NAH te ondersteunen en mogelijke overbelasting te voorkomen.

De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur en een terugkombijeenkomst. Er zijn maximaal 12 deelnemers en twee cursusleiders.

Kosten
Deelname aan de cursus kost 40 euro (cursusmateriaal). Dit geldt voor inwoners van de regio Oost-Gelderland en de Liemers. Voor inwoners uit gemeenten buiten ons werkgebied gelden andere prijzen.

Voorafgaand aan de cursus is er een kennismakingsgesprek met de cursusleiders om te kijken of de cursus aansluit bij uw verwachtingen.

Meer informatie, neem dan contact op met: GGNet Preventie, tel: (088) 933 11 80 of e-mail: preventie@ggnet.nl of of kijk op www.ggnet.nl/preventie.