Vrijwilligerswerk in ontmoetingscentrum Klinkerhofje+

Een jaar lang heeft Yassine Alla, leerling van het Graafschap College, wekelijks vrijwilligerswerk gedaan in het Klinkerhofje+, ontmoetingscentrum bij de Klinke in Lichtenvoorde. Zijn inzet en betrokkenheid waren dusdanig dat er op zijn laatste ‘werkdag’ veel aandacht was voor zijn afscheid van bezoekers en andere betrokkenen.

Ben Rikhof, directeur van VIT-hulp bij mantelzorg, de organisatie die het vrijwilligerswerk coördineert kwam persoonlijk afscheid nemen van Yassine en overhandigde hem een attentie. De bewoners en vrijwilligers van het Klinkerhofje+ zullen Yassine niet snel vergeten. Behalve de waardering voor zijn prettige manier van omgaan met iedereen, was er ook veel interesse in een stukje Marokkaanse cultuur die hij meebracht. Hij trakteerde de bewoners al eens op Marokkaanse hapjes en bij zijn afscheid bereidde hij samen met zijn ouders een Marokkaanse maaltijd voor de bezoekers. Ook de vrijwilligers waardeerden zijn enthousiasme en nieuwe ideeën.

Over het Klinkerhofje+
Het Klinkerhofje+ is een ontmoetingsplek voor iedereen die woont in De Klinke, De Franciscaner- of De Patronaatshof in Lichtenvoorde. Hier kunnen ze deelnemen aan activiteiten, contact leggen met andere mensen, maar ook hulp vragen van een klussendienst of vrijwilliger. Het is een initiatief van gemeente Oost Gelre, Careaz, Hameland, SDOA en VIT-hulp bij mantelzorg, in samenwerking met het Graafschap College. Een team van vrijwilligers zorgt voor de uitvoering van activiteiten, begeleiding van de bezoekers en andere zaken.

Praktijkleren biedt kansen voor veranderingen in de zorg
De gemeente Oost Gelre is in 2014 samen met een aantal vrijwilligersorganisaties en het Graafschap College een pilot gestart. Het doel van de pilot was dat studenten van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn praktijkervaring op kunnen doen binnen vrijwilligersorganisaties. Dit kon onder andere op de locatie het Klinkerhofje. De pilot is zodanig geslaagd dat het praktijkleren het volgend schooljaar officieel onderdeel is van het lesprogramma bij meerdere opleidingen van het Graafschap College.

Vervolg in het nieuwe schooljaar
Deze positieve ervaring heeft er toe geleid dat in het komend schooljaar wekelijks 3 studenten als ‘vrijwilliger’ gaan meedraaien bij het Klinkerhofje+. Ook op andere locaties krijgt het een vervolg.

Overigens kreeg de pilot vorig jaar koninklijke aandacht tijdens het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het Graafschap College. Instellingen en organisaties kunnen zich aanmelden als praktijkplek voor de studenten bij Margriet Overmeyer – De Gier via: ovm@graafschapcollege.nl of (0314) 35 38 45. Voor overige vragen kunnen kunt u terecht bij Majda Letica van de gemeente Oost Gelre: (0544) 39 32 03.