Van Rijn: maak het de mantelzorger gemakkelijker

Mantelzorgers moeten zo min mogelijk problemen ondervinden bij het verlenen van zorg aan hun dierbaren. Daarom moeten zij door de gemeenten beter worden betrokken bij het organiseren van de zorg en volledig op de hoogte worden gebracht van mogelijkheden die er zijn tot ondersteuning. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in zijn voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer.

Van Rijn: ‘Mantelzorg is soms heel zwaar. Daarom moeten we alles uit de kast halen om het voor hen iets makkelijker te maken. Dat begint met goed informeren over alle mogelijkheden voor hulp en ondersteuning die er zijn in een gemeente. Maar ook zorgen dat mantelzorgers altijd een volwaardige plek aan tafel hebben als het gaat over de zorg voor hun dierbaren, of dat nu thuis of in een instelling is.’

Informeer mantelzorger over beschikbare ondersteuning
Het ministerie van VWS helpt samen met de VNG gemeenten bij het betrekken van mantelzorgers bij de organisatie van de zorg voor hun dierbaren. Gemeenten geven daarbij zelf aan waar hun knelpunten zitten en waar zij hulp bij nodig hebben. De VNG heeft in kaart gebracht dat gemeenten goed op weg zijn met het betrekken van mantelzorgers bij het aanbieden van zorg, maar dat het altijd beter kan. Daarom heeft Van Rijn wethouders opgeroepen mantelzorgers te betrekken en te informeren over de ondersteuning die voor hen beschikbaar is. Mezzo heeft daarnaast zes regionale adviseurs die in het land actief zijn en gemeenten gevraagd en ongevraagd advies geven.

Lees hier de volledige tekst van de kamerbrief