Mantelzorgboete uitgesteld, maar niet voor allochtonen

De ‘mantelzorgboete’ die AOW’ers moeten gaan betalen als ze met hun kinderen samenwonen, wordt opnieuw vooruitgeschoven. De bedoeling was om deze kostendelersnorm in de Algemene Ouderdomswet (AOW) per 1 juli 2016 in te voeren, maar nu is besloten dat deze ingaat op 1 januari 2018.

Door de ‘mantelzorgboete’ krijgen AOW’ers als ze wonen met hun kinderen een wat lager AOW-pensioen. Ze kunnen immers de kosten van levensonderhoud delen. Tegenstanders zien deze korting echter als een straf op het verlenen van mantelzorg van kinderen aan hun ouders.

Wel boete voor allochtone mantelzorgers
Duizenden allochtonen worden gekort omdat ze hun ouders in huis nemen. Deze ‘mantelzorgboete’ voor migranten moet staatssecretaris Jetta Klijnsma snel ongedaan maken, bepleiten Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun tweede aflevering van ‘Nabij is beter’ op de website Sociale Vraagstukken.

Ruim 3300 mensen gekort
Dit jaar heeft de regering namelijk de kostendelersnorm ingevoerd. Mensen met een uitkering die met meerdere volwassenen leven op één adres krijgen een lagere uitkering. Ze kunnen de kosten immers delen. Voor nieuwe gevallen ging het 1 januari in, voor mensen die al voor 1 januari in één huis woonden, gaat het per 1 juli in. De maatregel is bedoeld om het verschil tussen een uitkering en werken groter te maken. Het is een financiële prikkel om aan de slag te gaan.De Sociale Verzekeringsbank heeft 3343 ontvangers van een AIO-uitkering gekort vanwege de kostendelersnorm. Nog eens 6400 gevallen zijn nog in onderzoek.

Mantelzorg niet beloond maar bestraft
Het effect is dat initiatief niet wordt beloond, maar wordt bestraft, stellen Hilhorst en Van der Lans. De kostendelersnorm wordt een mantelzorgboete. En het is natuurlijk vreemd dat de staatssecretaris zo’n mantelzorgboete wel wil voorkomen voor ouderen die altijd in Nederland hebben gewoond, maar die mantelzorgboete voor buitenlandse ouderen prima vindt.

Daarom moet Jetta Klijnsma net als voor de AOW ook de kostendelersnorm voor de AIO met een jaar uitstellen. Zo kan worden onderzocht wat het effect is van de kostendelersnorm. Of geef gemeenten het recht om uitzonderingen te maken voor mensen die zorgbehoevende ouderen in huis hebben genomen, want dan kunnen ze precies dat ‘maatwerk’ realiseren dat de regering met de decentralisaties voor ogen had. En als dat allemaal niet kan, moeten gemeenten zelf de mantelzorgboete compenseren en de rekening bij Klijnsma leggen.

Lees hier het volledige artikel