VIT krijgt gouden keurmerk informele zorg!

Maandag 8 juni werd voor VIT-hulp bij mantelzorg een feestelijke dag! Als tweede organisatie in Nederland is zij er namelijk in geslaagd het gouden keurmerk PREZO Informele Zorg te behalen. Nadat VIT vorig jaar het zilveren keurmerk verwierf werd de organisatie dit jaar opnieuw geauditeerd en afgelopen maandag werd officieel bekend gemaakt dat ditmaal de maximale score behaald werd, die ‘goed is voor goud’!

PREZO
Het PREstatiemodel Informele ZOrg (PREZO) is een resultaatgericht kwaliteitssysteem dat toetst op verantwoorde ondersteuning en verantwoord ondernemerschap. Het behalen van de maximale score wil zeggen dat VIT haar ondersteuning doeltreffend, doelmatig en klantgericht biedt en afstemt op de behoefte van de mantelzorger. Daarbij heeft zij de organisatie duurzaam en toekomstbestendig ingericht, zodanig dat de verantwoorde ondersteuning geboden kan worden. PREZO IZ is ontwikkeld door kwaliteitsinstituut Perspekt in opdracht van en in nauwe samenwerking met Mezzo.

Uit het keuringsrapport:
“Mantelzorgers kunnen deelnemen aan de maatschappij doordat VIT vrijwilligers kan inzetten, scholing voor de mantelzorgers organiseert, maar vooral inzet op het voorkomen van overbelasting van de mantelzorger. Voor de mantelzorger zijn er flyers beschikbaar met een groot aanbod aan activiteiten. Daarnaast wordt er samengewerkt met andere lokale partijen om de mantelzorger te ondersteunen. De mentale weerbaarheid van de mantelzorger wordt vergroot door onder andere groepsbijeenkomsten, lotgenotencontact en respijtarrangementen. Uit het klant-tevredenheidsonderzoek blijkt dat de klanten tevreden zijn. Uit de gesprekken met de stakeholders komt hetzelfde beeld naar voren. Termen als proactief en “voor de troepen uit” worden gebruikt. De mantelzorgers zijn erg tevreden over dat wat VIT biedt, blijkt uit gesprekken met mantelzorgers”.

Directeur Ben Rikhof:
“Wij bieden passende ondersteuning aan mantelzorgers zodat zij naast de zorg die zij geven kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Op deze manier kunnen mantelzorgers op eigen wijze zorgen, met eigen kracht, kennis en vaardigheden. Dit doen we in 8 gemeenten, namelijk in Aalten, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Lochem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Met dit keurmerk laten we zien aan de mantelzorgers dat zij voor ondersteuning bij ons op de juiste plek zijn! En ook onze opdrachtgevers, de gemeenten en onze samenwerkingspartners tonen we hiermee dat we op een verantwoorde manier onze doelstelling uitvoeren.”

Het feestje wordt bescheiden gevierd. Afgelopen maandag tijdens het teamoverleg was er taart voor alle medewerkers. Komende tijd kunnen ook andere partijen van deze ‘gouden taart’ meegenieten.
VIT mag dit keurmerk 3 jaar voeren. Iedere 3 jaar wordt opnieuw bekeken of de organisatie nog voldoet aan de voorwaarden van het keurmerk.

Meer informatie over dit keurmerk