Sociaal vangnet voor mantelzorgers belangrijk

Mantelzorgers met een beperkt sociaal vangnet (bijvoorbeeld degenen zonder betaald werk, alleenwonenden, of zij die weinig sociale steun ervaren) hebben meer kans op een stemming- of angststoornis dan andere mantelzorgers. Dit blijkt uit gegevens van NEMESIS-2, een representatief onderzoek naar de psychische gezondheid van volwassenen in de algemene bevolking.

Lees verder