Extra geld voor indicatie wijkverpleging bij PGB-houders

PGB-houders die gebruik maken van wijkverpleging moeten te allen tijde bij een gecontracteerde zorgaanbieder terecht kunnen voor een indicatie. Dat vinden ActiZ, BTN en ZN. Om te voorkomen dat de indicatie en het opstellen van een zorgplan voor PGB-houders in de knel komt, hebben zorgverzekeraars besloten dat deze extra indicaties buiten de in 2015 afgesproken budgetplafonds vallen.

In het overgangsjaar 2015 moeten mensen die gebruik maken van wijkverpleging geïndiceerd worden conform de nieuwe aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet. Dit geldt ook voor mensen die hun wijkverpleging organiseren via een PGB. Voordat verzekerden aanspraak kunnen maken op een PGB in de Zorgverzekeringswet, hebben zij een indicatie en een zorgplan nodig. Dit zorgplan, dat onlosmakelijk is verbonden met de indicatiestelling zal – conform de aanspraak in de polisvoorwaarden – opgesteld moeten worden door een verpleegkundige die voldoet aan het normenkader van de V&VN. Dit leidt daarmee tot extra werkdruk bij de beschikbare verpleegkundigen van gecontracteerde zorginstellingen.

Lees verder