Mantelzorg nekt vrijwilligerswerk

De toenemende druk die de overheid legt op mantelzorgers, gaat ten koste van de inzet voor vrijwilligerswerk.

Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek ”Geven in Nederland” van de Vrije Universiteit, dat donderdag is gepresenteerd. Hieruit komt naar voren dat waar eerder het aantal vrijwilligers al was terug­gelopen, nu ook het aantal uren dat er aan vrijwilligerswerk wordt besteed onder druk staat. Deed in 2008 nog 45 procent van alle Nederlanders minstens één keer per jaar vrijwilligerswerk, inmiddels is dat teruggelopen tot 37 procent in 2014. Het aantal uren die vrijwilligers aan vrijwilligerswerk besteden, daalde de afgelopen twee jaar van gemiddeld 21 naar 18 uur per maand.

Lees verder