Broers en zussen van zorgkinderen; ofwel jonge mantelzorgers

QuickScan naar de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve kinderen

Resultaten van een onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van broers en zussen van zorgkinderen, ook wel brussen genoemd.Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van alle ondervraagde brussen niet weet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. De helft van hen vindt dat er onvoldoende ondersteuning beschikbaar is. Terwijl 88 procent van de respondenten verwacht dat brussenondersteuning laagdrempelig en in iedere regio beschikbaar is. Ook de toekomst van hun zorgintensieve broer of zus is een bron van zorg: 89 procent wil hierin meer inspraak.

Lees meer