Mantelzorgers voorbereiden op keukeltafelgesprek

Mantelzorgers zijn belangrijk voor passende hulp aan mensen met een zorgbehoefte, al dan niet een verwant. Juist bij mantelzorgers moet worden voorkomen dat zij te zwaar worden belast. De mantelzorger heeft dan ook een belangrijke rol tijdens het keukentafelgesprek. De gemeente gaat tijdens dit gesprek na of het probleem van de cliënt met inzet van het eigen netwerk kan worden opgelost. Daarom is het belangrijk dat u als mantelzorger, samen met degene voor wie u zorgt, goed wordt geïnformeerd over allerlei zaken en dat u goed bent voorbereid op dit keukentafelgesprek.

Zorgbelang Overijssel en Platform Mantelzorg Overijssel hebben een brochure samengesteld die kinderen, partners, verwanten en vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen, helpt bij de voorbereiding op het keukentafelgesprek.

Lees meer