Meer mensen combineren werk met mantelzorg

Het stapelen is in opkomst. Meerdere banen tegelijk, arbeid in loondienst naast een bestaan als zzp’er en werken combineren met mantelzorg. Deze trends op de arbeidsmarkt zijn onmiskenbaar, over een langere periode bezien. Het aandeel werkenden met meer dan één baan nam tussen 1986 en 2012 toe van 3 procent naar 8 procent. Bij zelfstandigen stegen de ‘stapelaars’ van 4 tot 13 procent. En het aandeel werkenden dat mantelzorg verleent, ging omhoog van 6 naar 14 procent.

De cijfers komen uit het onderzoek ‘Aanbod van arbeid’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op 11 februari 2015 verscheen. Het rapport is gebaseerd op een tweejaarlijkse enquête onder 4500 mensen.

Lees meer