Nieuwe aandachtspunten mantelzorgondersteuning

De veranderingen in de zorg vragen om goede ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De nieuwe Wmo benoemt niet alleen nadrukkelijk het belang van mantelzorgondersteuning maar geeft daarvoor ook de handvatten: Vinden, Versterken, Verlichten en Verbinden.
Op basis hiervan is het Mezzo Model Informele Zorg ontwikkeld. Dit model laat zien hoe de lokale ondersteuning van de informele zorg er uit zou moeten zien.
Uitgangspunt is dat mensen op eigen wijze moeten kunnen zorgen. Dat betekent dat mensen de zorg voor een ander kunnen inpassen in hun leven zonder overbelasting en met behoud van mogelijkheden van participatie aan andere aspecten van het leven. Wie kan zorgen op een manier die goed bij het leven past, zal langer, beter en gezonder kunnen zorgen.

VIT onderschrijft dit en heeft haar diensten gebaseerd op dit model om daarmee een bijdrage te leveren aan op ‘eigen wijze zorgen’.

Meer lezen over het Mezzo Model Informele Zorg