Van Rijn beantwoordt Kamervragen

Op 8 december jl. gaf staatssecretaris van Rijn antwoord op vragen van het Kamerlid Krol (50PLUS) over de berichten ‘Mantelzorger niet in beeld’ en ‘Mantelzorgers voelen zich soms zwaar belast’.
In onderstaand document leest u de antwoorden.

Beantwoording kamervragen door dhr. Van Rijn