Informatie over veranderingen huishoudelijke hulp

Veranderingen in de huishoudelijke hulp
De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke situatie. Is dat niet het geval,  dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een maatwerkvoorziening aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

Wat doe ik als de gemeente mijn huishoudelijk hulp stopt of wijzigt?
De (voorzieningen)rechter te Groningen heeft op 9 december 2014 uitgesproken dat de gemeente Dantumadeel de huishoudelijke hulp (Wmo) aan een ouder echtpaar niet zomaar mag beëindigen. Dit is onzorgvuldig. Eerst had nader onderzoek moeten worden gedaan naar de specifieke situatie van het echtpaar.
Veel gemeenten hebben inmiddels aangekondigd te stoppen met de huishoudelijke hulp of willen de bestaande indicaties veranderen. Op de website van iederin leest u wat u kunt doen als u het hier niet mee eens bent.