Zorg en werk makkelijker te combineren

Werknemers kunnen vanaf volgend jaar zorgtaken makkelijker combineren met hun baan. Ouders kunnen eenvoudiger verlof opnemen bij de geboorte van een kind, en werknemers kunnen straks ook verlof opnemen voor de zorg voor een zieke vriend of bekende.

Daar heeft de Tweede Kamer gisteren mee ingestemd. Door veranderingen in het zorgverlof moet werken en zorgen beter samengaan, zo wil het kabinet. Want in 2015 wordt er flink hervormd in de zorg. De drempel naar een verpleeghuis wordt hoger, waardoor ouderen langer thuis blijven wonen. Een deel van de zorgtaken wordt overgeheveld naar de gemeenten, die deze taken met minder geld moeten uitvoeren. Het kabinet wil dat familie en buren bijspringen en een deel van de zorg op zich gaan nemen.

Ingewikkeld
Een op de acht Nederlanders zorgt nu naast zijn baan voor een hulpbehoevende vriend of een familielid. Dat blijkt in de praktijk soms ingewikkeld. Voor veel mantelzorgers is het moeilijk om die zorgtaken met hun dagelijkse werk te combineren. Dat moet dus anders, weet ook het kabinet en de Tweede Kamer stemde met hun voorstellen in. De Eerste Kamer moet zich nog over het plan buigen met de uitbreiding van het zorgverlof . De nieuwe regelgeving gaat in per 1 januari, maar voor het kort- en langdurend zorgverlof krijgen werkgevers en vakbonden tot juli de tijd om de cao aan te passen.

Voor mantelzorgers
Het zorgverlof wordt uitgebreid naar niet-familieleden. Wie werkt en tegelijkertijd zorgt voor een zieke vriend of bekende, kan met ingang van aankomend jaar ook zorgverlof aanvragen. Nu hebben alleen mensen die voor een direct familielid zorgen, bijvoorbeeld voor een zieke partner, ouder of kind, die mogelijkheid. Het verlof gaat bovendien niet alleen gelden bij levensbedreigende ziekten, maar voor alle vormen van ziekenzorg bijvoorbeeld bij een chronische aandoening.

Voor flexibel werken
Werknemers krijgen meer recht om zelf te bepalen waar en wanneer ze werken. Moet een werknemer naar de apotheek om medicijnen te halen voor een zieke partner, of overdag mee met een ouder voor een onderzoek in het ziekenhuis? Dan kan hij of zij bij de werkgever vragen om andere werktijden of een flexibelere werkomgeving. Een werkgever moet het verzoek om thuis te werken overwegen, maar mag het wel weigeren.

Bron: www.ango.nl