Van Rijn: ‘Informele zorg onvervangbaar’

De informele zorg is onvervangbaar. Het verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en vult professionele zorgverlening op een unieke manier aan. Dat zei staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bij de in ontvangstname van de toekomstagenda van de informele zorg en ondersteuning.

Van Rijn: “Mantelzorgers en vrijwilligers verhogen de kwaliteit van leven op een manier die we – ondanks alle zorg die in Nederland kunnen organiseren – op geen enkele manier kunnen vervangen. De kus van een naaste, de aandacht van een bekende, het is van zo veel waarde.”

Hervorming langdurige zorg
Het vergroten van de onderlinge betrokkenheid in de samenleving vormt samen met het verbeteren van de kwaliteit en de houdbaarheid hét motief van de hervorming van de langdurige zorg. Informele zorg komt altijd in aanvulling op, maar nooit in plaats van professionele zorg. Het is nooit verplicht.

Lees verder